Klimataktivister

För ett par veckor sedan blockerade klimataktivister motorvägen mot Arlanda och förorsakade trafikstockning och, tyvärr, en ambulans under utryckning där personen senare dog (p.g.a. fördröjningen?). Det blev ett jäkla hallå och skreks om terrorism, blåljussabotage och hårdare straff. 1. Aktivism är INTE synonymt med terrorism. Kolla i SAOL om du är osäker. Terrorister vill sprida skräck och kaos och om bilister blir uppskrämda av stillastående bilköer bör de gå i terapi i stället. 2. Blåljussabotage är när någon AVSIKTLIGT hindrar och saboterar utryckningar samt försätter personalen i fara och t.o.m. skadar dem. Att ambulansen i just det här fallet hindrades var ren otur. Det hade lika gärna kunnat bero på en trafikolycka där bilisterna inte hade möjlighet att släppa fram ambulansen. (Att det sen finns själviska puckon som aldrig tar hänsyn till sådant är en annan sak.) 3. Vi har demonstrationsrätt i Sverige och det ska vi vara tacksamma för eftersom det innebär att vi inte hamnar i fängelse för att vi protesterar.

När det gäller klimataktivister är deras protester genomgåend av det passiva slaget. Genom historien har VARJE större samhällsförändring börjat så. När makthavare inte lyssnar och när det tar för lång tid för vanligt folk att FATTA så behövs dessa modiga människor! Många klimataktivister lever som de lär. De är beredda att rucka på sin egen bekvämlighet för sakens skull. Pär hade en kollega som åkte kollektivt med opålitliga SL varje dag och hen blev ofta försenad. Hen vägrade att åka med Pär så länge han körde på diesel, men tackade ja när han bytte till el-bil. Hur många av oss är så principfasta? Alla aktivister är beundransvärda och förtjänar vår respekt i stället för hån, hat och oproportioneliga straff. Det kommer alltid att finnas rötägg som inte tycker att förändringarna kommer fort nog och som därför går till ytterligheter som de gjorde på motorvägen mot Arlanda. De hade bildat en egen, mer anarkistisk grupp inom en etablerad aktivistorganisation och – som rötägg alltid gör – drar ned alla i smutsen.

Varningar

Filmer och serier: varför varnas vi alltid för nakenhet (endast i amerikanska produktioner), våld, sexuellt våld, självmord och droganvändning, men aldrig för djurplågeri eller respektlös behandling av döda djur?! Visserligen är djuren konstgjorda, men vi är medvetna om att filmvåldet oxå är oäkta även om det kan blir väl grafiskt ibland. Jag mår betydligt sämre av att se djur och barn bli plågade eftersom de är tillitsfulla och saknar fantasi för att föreställa sig den djävlighet som människan är kapabel till. Jag skulle föredra att bli förvarnad om sådant i stället!!