“Den sanslösa …

… hanteringen av tjocka människor.”

Vid Nederländernas etik- och hälsocentrum (CEG) utvärderade en grupp forskare de etiska aspekterna av 60 stora interventioner och åtgärdsförslag mot fetmaepidemin. Resultaten påvisade en mängd problem: Effekter för den fysiska hälsan var osäkra eller oönskade. / Negativa psykosociala konsekvenser inkluderade nedvärdering, diskriminering och känslor av osäkerhet, fruktan, oro och skam. / Ojämlikheter förstärktes. / Otillräcklig information delgavs. / Ätandets sociala och kulturella värde utelämnades. / Människors integritet respekterades inte. / Komplexiteten rörande ansvar för eller orsaker till tjockhet negligerades (Ten Have m.fl. 2011).

De åtgärdsprogram som lagts fram har byggt hela sin argumentation på att likställa övervikt med ohälsa. Men de tar inte upp den ohälsa och den avhumanisering av tjocka människor som följer med själva programmen. Forskarna Lily O’Hara och Jane Gregg fann att de explicita meddelanden som fanns i bantningsorienterade folkhälsoprogram lyckades kränka hela tretton artiklar i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (Ibid).

Susanne Brandheim

Jag upprepar : ….de explicita meddelanden som fanns i bantningsorienterade folkhälsoprogram lyckades kränka hela tretton artiklar i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Om du jämför med vilket jävla liv det blir när någon kränker 1 eller 2 artiklar som handlar om barn eller hudfärg….

Julsug

Jag har tjuvstartat julpyntandet, men väldigt försiktigt. Ljuslyktor.

Jag lyckades få tag i en vit amaryllis och för första gången på många år har jag köpt hyacinter. En trio med en i varje färg. Hur skulle jag kunna arrangera dem? Jag saknar bra krukor. Inga korgar heller som i och för sig skulle behöva täckas med plast på insidan. Vi har en serie glasskålar som vi sällan använder. Jag tog bort plastkrukorna runt lökarna och placerade dem i skålen. Sedan klippte jag isär 4 ljusmanschetter i plast (som är alldeles för stora för en traditionell ljusstake) och tryckte ned kvistarna runt om tills allt stod stadigt. Jag kände mig så listig och kreativ och är väldigt nöjd!