“Den sanslösa …

… hanteringen av tjocka människor.”

Vid Nederländernas etik- och hälsocentrum (CEG) utvärderade en grupp forskare de etiska aspekterna av 60 stora interventioner och åtgärdsförslag mot fetmaepidemin. Resultaten påvisade en mängd problem: Effekter för den fysiska hälsan var osäkra eller oönskade. / Negativa psykosociala konsekvenser inkluderade nedvärdering, diskriminering och känslor av osäkerhet, fruktan, oro och skam. / Ojämlikheter förstärktes. / Otillräcklig information delgavs. / Ätandets sociala och kulturella värde utelämnades. / Människors integritet respekterades inte. / Komplexiteten rörande ansvar för eller orsaker till tjockhet negligerades (Ten Have m.fl. 2011).

De åtgärdsprogram som lagts fram har byggt hela sin argumentation på att likställa övervikt med ohälsa. Men de tar inte upp den ohälsa och den avhumanisering av tjocka människor som följer med själva programmen. Forskarna Lily O’Hara och Jane Gregg fann att de explicita meddelanden som fanns i bantningsorienterade folkhälsoprogram lyckades kränka hela tretton artiklar i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (Ibid).

Susanne Brandheim

Jag upprepar : ….de explicita meddelanden som fanns i bantningsorienterade folkhälsoprogram lyckades kränka hela tretton artiklar i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Om du jämför med vilket jävla liv det blir när någon kränker 1 eller 2 artiklar som handlar om barn eller hudfärg….

Författare: Ewa

Jag föddes 1965 året när bara praktverk skapades. Min man föddes 1962 när bara smartingar skapades. Vår dotter föddes 1993 när bara förstklassiga barn kom. Vi har haft marsvin i drygt 10 år, men den 14 juni 2019 fick vårt sista marsvin, Bibbi, somna in. Vi kommer inte att skaffa fler husdjur. 1999 flyttade vi till Rönninge och vi kommer inte att flytta mer. Det här är mitt paradis på jorden. Vår dotter bor numera i Hässleholm. Jag är permanent sjukskriven sedan 2012. En liten sjukpensionär som dras med kronisk depression och ångest. Jag har bloggat sedan 2007. De första 7 åren fanns jag på den här adressen ifall du vill läsa mer om och av mig: http://fundringar.bloggplatsen.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Stoppa spam! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.