Praktiskt

Jag lärde mig något nytt idag! Nu vet jag varför korna i Indien är heliga. De härbärgerar 330 miljoner olika gudar och gudinnor. I stället för att välja vem de ska be och offra till skyddar man korna i stället. Praktiskt! 330 miljoner gudar….. Kristendomen är oxå praktisk och svartsjuk: du skall inga andra gudar hava jämte mig.

Reflektion

Kvinnlig rösträtt och fri abort. Kvinnlig rösträtt eller fri abort. Svenska kvinnor fick rätt att rösta 1921 och fri abort 1974. Finlands kvinnor fick rösträtt 1906 men får inte göra abort utan att förklara varför. USA:s kvinnor får rösta (än så länge), men rätten till fri abort begränsas kraftigt. Nu undrar jag hur kvinnor anses vara tillräckligt rationella för att få vara med och bestämma hur landet ska styras samtidigt som de inte får bestämma över sina kroppar.