Joråsåatt…

När jag var hos läkaren för 1 månad sedan skulle jag få en remiss angående en samtalskontakt och idag fick jag svar. Ett svar som jag inte riktigt vet hur jag ska reagera på … Kan jag vara för frisk och samtidigt för sjuk? Är det det här som kallas för att “hamna mellan stolarna”?

Ur kopian på remissen:

“Konsultationsorsak: Kurator primärvård konsultation.

Diagnos/fråga: Dystymi med recidiverande depressioner och ångest.

Önskad undersökn: Samtal

Anamnes, status: Långvarig kontakt med öppenvårdspsykiatrin tidigare. Nu överremmitterad hit enl pat pga “är för frisk”. Sjukersättning sen flera år. Övervikt och nu uppföljning för prediabetes. Har haft samtalskontakt av och till på Psyk (i Södertälje, min egen anmärkning) samt även en kort här för ca 6 år sen. Önskar ny kontakt om möjligt.”

Svarstexten är följande:

“Pat. bedömes behöva långvarig psykterapeutisk behandling, vilket inte är möjligt att erbjuda vid Salems vårdcentral. Ärendet återremitteras därför ——.”

Joråsåatt …

Jag tolkar det som att det är kört. Som tur är har jag inget behov av en samtalskontakt som jag mår just nu. Vad tusan skulle jag ha att tala om under en “långvarig psykterapeutisk behandling”?! Dystymisk depression är ju kronisk och för mig fungerar det bara medicineringen är den rätta. Jag vet, som sagt, inte hur jag ska förhålla mig till svaret. Skrutt samma – jag klarar mig!

Jag är introvert och stolt!

“Introvert – den tysta revolutionen” av Linus Jonkman med Emil Rehnström som uppläsare. Oerhört intressant och tankeväckande och bra! Och smårolig. Linus Jonkman är själv en introvert själ och är noga med att inte ta tydlig ställning för den läggningen även om det självklart lyser igenom ibland och varför inte? Det handlar även om de extroverta och de som är mitt emellan, ambiverta (de som har snott russinen ur båda kakorna). Jag kände igen mig i så mycket t.ex. att en extrovert människa kan beställa en jorden-runt-resa och sedan packa det nödvändiga medan taxin står utanför och väntar medan det är ett helt företag  – inklusive resfeber – för mig att åka ta pendeln Stockholm för några timmar.

Det viktigaste i hela boken anser jag vara det faktum att oavsett läggning är den biologiskt betingad. Den är inte ett fritt val. Den är “hårdkodad”. Det handlar om den nivå av aktivitet som krävs för att dina hormoner ska signalera till din hjärna att du mår bra och känner dig tillfredsställd. Som introvert är den nivån låg. Jag behöver sällan mycket aktivitet för att vara nöjd och det för med sig att jag ytterst sällan har tråkigt. Att vara autotelisk innebär att man kan finna glädje och tillfredsställelse i det som är monotont och repetitivt, ett drag som är starkt representativt för introverta. Här gick det upp ett Liljeholmens för mig för det förklarar varför jag egentligen aldrig blev uttråkad på arbetet med uppgifter som ofta var just monotona. Jag har alltid trott att det var kopplat till min intelligens, att jag var ointelligent som inte eftersträvade mer avancerade och krävande uppgifter. Det är förmodligen därför jag egentligen inte har något emot att diska och städa heller. Linus Jonkman berättar om en av sina vänner som upplevde det som en enorm lättnad att ha fått “diagnosen” introvert. Det innebar att han förstod varför han blev så fullständigt dränerad i sociala situationer och att han nu visste hur han skulle forma tillvaron så att han fick de nödvändiga stunderna för återhämtning. Vi introverta tror att vi måste vara extroverta eftersom samhället är utformat på det viset, men det är inget fel på oss, ingenting som måste rättas till och av den anledningen finns det ingen som helst anledning att trycka tillbaka det som känns naturligt.

Det finns många fördomar om den introverta läggningen, men det verkar inte finnas lika många om ens några om den extroverta. Är det kopplat till att i vårt extroverta samhälle är det introverta avvikande och det är om det avvikande som fördomar frodas?

Att vara extrovert dvs. social är inte samma sak som att ha social kompetens. Att vara introvert innebär att behöva längre tid för att tänka igenom saker, men det betyder inte att vara ointelligent. Värt att notera!

Vad gör du när du inte behöver göra någonting? Det är den frågan du i första hand ska ställa dig om du vill ta reda på om du är introvert eller extrovert. När jag lägger mig för natten och vet att nästa dag är helt fri från aktiviteter blir jag lycklig. Om du känner panik över att inte ha kommande dag späckad av saker att göra är du förmodligen extrovert. Att vara introvert rockar fett mycket tack vare att vi aldrig egentligen har tråkigt. Sug på den!