“Kriget mot kroppen”

Dina fettceller står i konstant kommunikation med hjärnan via olika hormoner. Det som händer när du bantar är att fettcellerna delvis töms på sitt innehåll, men antalet fettceller förblir detsamma. Dina fettceller kommer att signalera till hjärnan (inte din medvetna del) att de vill ha påfyllning. Därefter kommer det att hända två saker. Det första är att kroppen går in i ett sparläge, det vill säga den förbränner mindre, termostaten skruvas ner. Om du bantat och känt dig frusen så vet du varför. Det andra som händer är att kroppen kommer att öka dina hungerkänslor och samtidigt minska dina mättnadshormoner. Där har du en komprimerad beskrivning av varför bantning inte kommer att fungera på lång sikt. Det har absolut ingenting med din viljestyrka eller karaktär att göra. Noll. Misslyckandet är inte ditt över huvud taget.

Erik Hemmingsson

En gång till: Det andra som händer är att kroppen kommer att öka dina hungerkänslor och samtidigt minska dina mättnadshormoner.