“Kriget mot kroppen”

Att instinktivt – och helt felaktigt – koppla ihop en vacker yta med en lång rad positiva personliga egenskaper, utan att känna personen, har gett upphov til något som kallas haloeffekten, det vill säga en helt ogrundad positiv partiskhet. (Halo är det samma som gloria. Min egen kommentar.) Våra hjärnor verkar på så sätt tyvärr vara programmerade att ta mentala genvägar och att initialt tilldela andra människor egenskaper baserade på utseendet, det vill säga system 1. Det är inte konstigt att många blir smått besatta av sin kropp.

Erik Hemmingsson