Vikten

För att få en bättre uppfattning om det senaste årets viktminskning kollade jag 1 februari 2022 och kunde konstatera att jag har gått ned precis 8 kg. Vikten har pendlat med 1 kg upp eller ned och det har nog att göra med att jag inte haft för avsikt att gå ned, jag har inte haft någon strategi. Det känns bra att ha fått ut något positivt av att hälsan och orken försämrats.