Sagostund

2 dragqueens har i samarbete med Kalmar stadsbibliotek haft sagostund för barn i åldern 2-7 år. Biblioteket i fråga blev hbtqi-certifierat i somras och sagostunden utgör en del av den verksamheten. Evenemanget ägde rum i lördags, men det tog hus i helvete för flera veckor sedan med SD i spetsen. Samarbetet mellan artisterna och biblioteket är seriöst och böckerna de läser är noga utvalda, könsneutrala och åldersanpassade. “Våra barn måste skyddas!!” Det våra barn verkligen behöver skyddas från är trångsynta och rädda föräldrar som hjärntvättar sin avkomma till att inte tycka att alla människor är lika mycket värda. Det barnen ser är 2 färgstarka prinsessliknande varelser som läser sagor på ett underhållande sätt. Resten skiter de högaktningsfullt i! Den som känner att barnen måste skyddas behöver inte gå dit.